Gezinsmomenten op een rij

Hier vind je alle gezinsmomenten op een rij. Het is mijn gebed dat de gezinsmomenten tot inspiratie zijn voor vele andere gezinnen. Wij ervaren veel zegen van het houden van gezinsmomenten. Je neemt rustig de tijd om met elkaar over Gods Woord na te denken, maar het is ook goed voor de band en je hebt de mogelijkheid om over alle dingen van het leven met elkaar te praten.

Thema's:

Oude Testament:

Leven van David:
David tot koning gezalfd {God kijkt naar je hart}
David en Goliath
David en Saul
David bij de Filistijnen
David haalt de ark
David en Mefiboset

Volk Israël van Egypte tot het Beloofde land:
Geboorte van Mozes
Mozes prins in Egypte
Roeping van Mozes
9 Plagen
Bloed aan de deur
Door de rode zee
Mara en manna
Strijd tegen de Amalekieten
God geeft Zijn wet
Het gouden kalf
De tabernakel
De 12 verspieders
Water uit de rots
De koperen slang
Rachab
Jericho ingenomen
De zonde van Achan
Jozua en de Gibeonieten
Wij zullen de Heere dienen!

Nieuwe Testament:Advent:
2 Gezinsmomenten
Adventskalender en andere ideetjes (met 'printable')
Waarom moest de Heere Jezus naar de aarde komen?
Jozef en Jezus
God belooft Zijn Zoon
Sterren aan de lucht

Advent 2015, namen van Jezus:
Adventskalender
Licht in de duisternis
Het Woord
Zoon van de Allerhoogste
Zaligmaker

Kerst:
Zijn Naam is Jezus

Oudjaarsavond:
Schilderij maken

Tekenen/wonderen van de Heere Jezus:
Bruiloft te Kana
Genezing van de zoon van de hoveling
Lamme te Bethesda
5 broden en 2 vissen
Genezing van de blindgeborene
Opwekking van Lazarus

Pasen / lijdenstijd:
Jezus bloed reinigt ons van onze zonden
Jezus is het Lam van God
Intocht in Jeruzalem
Voetwassing
Laatste avondmaal
Verraad van Judas en gevangenneming
Kruisiging
Opstanding / Pasen

De les van de graankorrel
Hosanna! 
De voetwassing
Sedermaaltijd
In de hof van Gethsemane

Een rein hart

Tussen Pasen en Hemelvaart:
Thomas
Petrus - Heb jij mij lief?

Hemelvaart en Pinksteren:
Hemelvaart
De Heilige Geest

Pinksteren

Vrucht van de Geest:
Intro
Liefde
Blijdschap
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid / goedheid
Geloof
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing
Trouw
Afsluiting

Gelijkenissen:
Gelijkenis van de zaaier
Een wijs man bouwt zijn huis op de rots
De schat en de parel
Gelijkenis van het net

Het verloren schaap
De verloren penning
De verloren zoon

De wijnstok en de ranken

Overigen:

Gebed:
Gebed - intro
Gebedshand - Loven/prijzen
Gebedshand - Danken
Gebedshand - Zonden belijden
Gebedshand - Voorbede doen
Gebedshand - Voor jezelf bidden

Gehoorzaamheid:
Gehoorzaamheid {1} - Mozes
Gehoorzaamheid {2} - Daniël

Dankbaarheid
Dankbaarheid {2)
Vaderdag
Jezus zegent de kinderen
Wonderlijk gemaakt
Bewaar je tong..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!