zondag 30 april 2017

Gezinsmoment - 'Laat ons afleggen alle last...'

Met pasen was het onze bedoeling om de steentjes met daarop de zonden geschreven met elkaar in de sloot te gaan gooien. Doordat we bezoek hadden die dag kwam het hier niet meer van. Wel hebben op Goede Vrijdag weer de sedermaaltijd gehouden en hebben we met pasen uitgelegd wat de Heere Jezus had gedaan door dit proefje bij het eten te doen. Verder zongen we met elkaar liederen over de Heere Jezus en maakten we op maandagmorgen de inmiddels traditionele opstandingsbroodjes.

Toch liet het idee me niet los van de steentjes in het water, en vond ik het een gemiste kans dat we het niet meer gedaan hadden. Vandaar dat we vandaag een gezinsmoment organiseeerden waar het idee toch nog in terug kwam.

We begonnen thuis met zingen en bidden. Daarna lazen we de tekst uit Hebreeën 12: 1-2 , waar staat:
'Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.'
Mijn man legde uit dat Paulus het over een wedstrijd heeft en dat je daarbij zorgt dat je zo snel mogelijk kunt rennen en dat je dan geen spullen mee sjouwt die ervoor zorgen dat je niet snel kunt gaan en dus de wedstrijd niet kunt winnen. En dat we zo ook onze zonden achter ons moeten laten als we Jezus goed willen volgen. 
Ook lazen we de tekst uit Micha 7:19 waarin staat dat God onze zonden in de diepten van de zee gooit. We vertelden dat we onze zonden af moeten leggen, we mogen ze belijden aan de Heere, zodat Hij ze kan vergeven en dat Hij ze dan in de diepte van de zee gooit. We legden uit dat hiermee bedoelt wordt, dat God onze zonden vergeeft en ze daarna 'wegdoet', Hij vergeet ze nadat ze vergeven zijn.

Hierna gingen we naar buiten en liepen naar het park vlakbij ons huis. Vooraf had ik een rugzak klaargemaakt vol met zware stenen en op elke steen een briefje geplakt met zonden. 
Halverwege het park legden we opnieuw uit dat we onze zonden af moeten leggen als we de Heere Jezus willen volgen. Hierna vertelden we dat we een wedstrijdje gingen doen en dat de kinderen zo snel mogelijk een rondje moesten rennen, alleen kregen ze wel een zware rugzak op.

Hierna maakten we de tas open om te kijken wat ze eigenlijk voor zwaars op hun rug hadden gehad. 

Opnieuw vertelde ik dat we onze zonden niet mee hoeven te blijven dragen, maar dat we ze aan de Heere Jezus mogen geven, omdat Hij ervoor stief aan het kruis en omdat de Heere belooft dat Hij onze zonden wil vergeven wanneer we ze belijden en dat Hij ze dan gooit in diepte van de zee.

Ook hebben we erover gepraat dat het belijden van zonden wel 'concreet' is. Dus echt zeggen tegen de Heere waar je vergeving voor vraagt. En dat mochten ze oefenen... Bij elke steen moesten ze zeggen: 'Heere, wilt u vergeven dat ik....' Daarna mochten ze de steen in de sloot gooien. Geweldig vonden ze het...
En daarna natuurlijk uitproberen hoe snel ze het rondje konden maken nu ze geen rugzak met zonden op hun rug droegen!
Het was een simpel gezinsmoment, zonder werkje en zonder uitgebreid Bijbelverhaal, maar het was wel een belangrijke les die we met plezier mochten leren, bespreken en laten ervaren!

In Hem verbonden,

zondag 9 april 2017

Gezinsmoment - Lijdenstijd - Een hart vol liefde

Wat een bijzondere vrouw was deze Maria toch... Ze mocht Jezus haar Vriend noemen. Zag haar broer opgewekt worden door Jezus uit de dood. Maar koos er ook heel bewust voor om aan de voeten van de Heere Jezus te gaan zitten en onderwijs te ontvangen terwijl ze eigenlijk moest (be)dienen. En nu is Jezus opnieuw in haar huis. En ze weet... het zal de laatste keer zijn... Heel bewust koopt ze dure narduszalf, geeft daar veel geld aan uit en zalft de Heere Jezus als teken van haar liefde. Dit verhaal vertelden we tijdens ons gezinsmoment aan de kinderen. Ik heb veel nadruk gelegd op de liefde die zij had voor de Heere Jezus en dat ze die liefde zo graag wilde tonen aan Jezus. We gebruiken deze platen en het verhaal las ik ondertussen voor uit de kinderbijbel van Anne de Vries. Hier en daar heb ik het zelf aangevuld of wat uitgebreider vertelt. Ons kleinste meisje vond de platen dit keer erg indrukwekkend. 'Maria heel verdrietig!' en 'Heere Jezus heel boos!' klonk er steeds tussendoor.

Na het verhaal kwam er een gesprekje met de kinderen over hoe het kwam dat Maria zoveel van de Heere Jezus hield en waarom wij veel van de Heere Jezus kunnen houden. Natuurlijk kwam het gesprek uit op het lijden, sterven van de Heere Jezus en hoe Hij onze schuld op zich nam. Als we daaraan denken, kunnen we alleen maar van de Heere Jezus houden. Ik vroeg aan een van de kinderen of ook mocht weten dat haar zonden vergeven waren. Uit de rest van het gesprekje met de kinderen, merkten we dat ze oprechte vragen stelden en ook dat we sommige dingen misschien nog een keer moesten uitleggen of herhalen, dus pakte ik het woordenloze boekje erbij en aan de hand van de kleuren legden we opnieuw het Evangelie uit. Enerzijds is het boekje heel goed om uit te leggen dat we door de zonde van God gescheiden zijn en vergeving nodig hebben door het bloed van de Heere Jezus, maar het boekje heeft ook de kleur groen wat staat voor 'groei'. Het stopt niet als we tot geloof zijn gekomen, daarna gaan we groeien. Daar spraken we ook nog over. Dit was helemaal niet gepland, maar daardoor extra fijn, omdat het uit oprechte vragen van de kinderen voortkwam.


Hierna pakte ik een kruikje met olie. Ik had de olie tijdens het vertellen al laten ruiken aan de kinderen. En ik vertelde dat de kinderen natuurlijk mochten voelen hoe het voelt als je voeten ermee 'gezalfd' worden. Dat wilden ze wel! Tot slot mochten de kinderen nog knutselen. We maakten dit:
 De oudste had er niet zo'n zin in om te knutselen. Hij maakte een tekening bij het verhaal.


De foto van de paastuin volgt nog!

Het was een fijne tijd met elkaar waarin we opnieuw mochten zaaien!

In Hem verbonden,

vrijdag 7 april 2017

Gezinsmoment - Lijdenstijd - Koning van ons hart

Het tweede gezinsmoment rondom de lijdenstijd. Eigenlijk wilde ik dit verhaal dit jaar een keer niet doen, omdat we dit verhaal eigenlijk elk jaar vertellen en uitleggen, maar het bleef maar terug komen in mijn gedachten. Ons jongste meisje heeft het ook nog niet eerder bewust meegemaakt dat we over dit verhaal nadachten met elkaar.

Als intro kregen de oudste 3 een papiertje en een pen. Ik legde uit dat ik vragen zou stellen en dat ze alleen maar 'ja' of 'nee' op hoefden te schrijven. Ons kleutermeisje mocht een kruisje of een rondje tekenen. Ik stelde allerlei vragen over de Heere Jezus. Bijvoorbeeld:

  • De Heere Jezus is heel streng.
  • De Heere Jezus houdt van mij.
  • De Heere Jezus stierf voor alle mensen.
Best lastig soms. Ik legde uit dat we soms dingen denken over de Heere Jezus die niet kloppen en dat dat we ook een verhaal zouden horen waarin mensen dingen dachten over Hem die niet waar waren.

Hierna vertelde ik het verhaal over de intocht in Jeruzalem. Opnieuw gebruikte ik de platen van free bible images.
Tijdens het vertellen probeerde ik de nadruk erop te leggen dat de Heere Jezus geen 'vecht'koning wilde worden, maar dat Hij de koning wilde zijn van de harten van de mensen. Ook van ons hart. Heel kort heb ik gezegd dat de Heere Jezus op een dag wel Koning zal zijn op aarde, maar dat heb ik alleen voor de oudste 2 kort genoemd. 


Als verwerking maakte we deze krans van palmtakken. We plakten er een kroon, een hart en wat mantels op. De kroon en het hart staan ervoor dat Hij de koning van ons hart wilt zijn. Ze hangen ook aan het prikbord, bij de kransen.
Met de jongste 2 samen knipten we een kleedje, zochten een ezeltje, knipten uit de tuin wat palmtakjes en zetten/legden dit alles in de paastuin.
Doordat onze oudste inmiddels 8 is en de jongste pas 2,5 is het soms best zoeken om het voor allemaal begrijpelijk en leerzaam te maken. Ik kijk wel eens met heimwee terug op de tijd dat alle kinderen nog onder de 4 waren en het allemaal zo heerlijk eenvoudig was. Voor de jongste is het wel eens jammer dat het niveau voor haar soms wat hoog is. Ik probeer vaak door de weeks dan nog met haar een keer het verhaal uit de kleuterbijbel te lezen. Nu met het tuintje erbij is dat dan weer extra beeldend. Maar het is dus wel een zoektocht. Ik ben benieuwd of er meer zijn die dit herkennen en of jullie tips hebben.

In Hem verbonden,
,


PS Sorry voor de slechte kwaliteit foto's. Ik was op mijn telefoon aangewezen dit keer :(