maandag 15 februari 2016

Hart voor het Gezin

Al eerder heb ik op deze blog de site www.hartvoorhetgezin.nl genoemd. De nauwkeurige lezer van de site had natuurlijk al ontdekt dat ik bij dit platform betrokken ben ;).

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan relaties en huwelijken die God verheerlijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Bekijk dit nieuwe promofilmpje eens!


Misschien leuk om een keer te vermelden dat ik vorig jaar voor het eerst een avond bij een moedergroep vanuit een aantal kerken in die woonplaats geweest ben en met hen nagedacht heb over het thema 'geloofsopvoeding' en het houden van gezinsmomenten. Het was een enorm fijne avond waarin ik bij velen het verlangen proefde om hier meer en meer gestalte aan te geven in hun gezin. Wat een bemoediging! Zomaar een tip, organiseer eens zo'n avond met een groep moeders/ouders uit je gemeente/woonomgeving. Er zijn meerdere initiatieven / organisaties die in staat zijn om tijdens zo'n avond iets te komen delen uit de praktijk en handreikingen te geven. Ook bij www.hartvoorhetgezin.nl zijn mensen betrokken die dit goed zouden kunnen doen.

In Hem verbonden,