zondag 17 januari 2016

Gezinsmoment - Geboorte van Mozes

Onlangs hoorden mijn man en ik een lezing van Tedd Tripp over geloofsopvoeding. Hij legde uit dat we geschapen zijn als 'aanbidders'. We hebben altijd de neiging iets of iemand te aanbidden. We moeten onze kinderen leren God te aanbidden, want anders zullen ze iets anders kiezen om te aanbidden. 'Vertel je kinderen Wie God is,' zei hij. We mogen vertellen van Zijn almacht, Zijn heerlijkheid, Zijn grootheid, Zijn majesteit. De lezing raakte mij persoonlijk diep. Er is zoveel aan onze kinderen te leren, maar we mogen ze eenvoudig vertellen Wie God is! In de komende serie, over het leven van Mozes, willen we daar ook steeds over nadenken. Wie is God in dit verhaal? Wie is Hij voor Mozes? Voor het volk?

Tijdens dit gezinsmoment hebben we nagedacht over tijd waarin Mozes geboren werd en hoe zijn moeder hem in een mandje in het water zette. Bij het vertellen heb ik gebruik gemaakt van de platen op deze site.

We hebben vooral benadrukt hoe de moeder op Mozes vertrouwde, maar ook hoe bijzonder het was hoe de Heere het leidde. Hij zorgde ervoor dat de prinses dit kindje vond en niet de soldaten. Hij zorgde er ook voor dat het hart van de prinses 'zacht' was, zodat ze het kindje wilde beschermen en het niet wilde doden, zoals haar vader wel wilde. En ook dat het bijzonder was dat hij nog zo'n 3 à 4 jaar bij zijn eigen moeder mocht blijven! Wie had hem anders over de Heere kunnen vertellen? Misschien was hij dan in de Egyptische goden gaan geloven?

Als verwerking maakten we Mozes in het biezen mandje. Heel mooi om te zien hoe elk kind dit met zijn/haar eigen creativiteit gemaakt heeft. Ik gebruikte deze kleurplaat.

In Hem verbonden,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!