Gezinsmoment - Advent {2} - het Woord


Tijdens het tweede gezinsmoment rondom advent, vertelde ik het verhaal over de engel Gabriël die bij Maria komt vertellen dat ze de moeder van de Heere Jezus zal worden. Ik deed dit met behulp van het platenboek van Ikeg over het leven van Christus, deel 1. Vanuit dit boek kon ik heel mooi uitleggen dat de Heere Jezus niet pas begon te leven toen Hij in Maria's buik kwam, maar dat Hij er altijd al was geweest. Ik pakte Johannes 1 erbij waarin dat zo mooi beschreven staat. Ik vertelde dat de Heere Jezus er was toen er nog geen aarde was en dat Hij de aarde schiep. God sprak (woord) en het was er! Vanuit Johannes 1 leren we dat de Heere Jezus 'het Woord' genoemd wordt. Ik probeerde ook uit te leggen dat God uit 3 personen bestaat en deed dit a.h.v. een driehoek, die 3 hoeken/kanten heeft, maar toch 1 driehoek is. Het leek te landen, voor zover mogelijk qua leeftijd e.d. ;)

Ik vertelde de geschiedenis tot en met dat Maria bij Elizabeth is. We dachten nog even na over de 2 kindjes, Jezus en Johannes en noemden de overeenkomsten en de verschillen waarbij als belangrijkste punt dus dat Johannes' leven begon als baby, maar Jezus' leven niet.

Om nog extra te benadrukken hoe bijzonder het was dat de Schepper als mens naar de aarde wilde komen, las ik een heel kort verhaaltje uit het dagboek 'Lees je Bijbel, bid elke dag'. Het gaat over mieren die gevaar lopen en een boer die denkt, hoe kan ik ze waarschuwen? Hij realiseert zich dat hij dat alleen kan als hij zelf ook een mier zou worden. 

Wij merken dat dit soort voorbeeldverhaaltjes veel kracht hebben bij de kinderen. Ze begrepen heel goed de boodschap en de link met de Heere Jezus.

We knutselden een boekrol met daarboven een plaatje van de Heere Jezus. De oudste maakte de boekrol mer 2 ijslollystokjes en gewoon papier. De 2 meiden maakten die met 2 wc-rolletjes en wc-papier. Daarna mochten ze het versieren.

 
In Hem verbonden,

Reacties

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!