vrijdag 30 oktober 2015

Gezinsmoment - Bidden {5} - Voorbede

Aan mijn ringvinger zit een trouwring. Met die ring ben ik aan mijn man verbonden. Zo zijn er nog meer mensen waar we aan verbonden zijn, waar we van houden of waar we voor kunnen bidden. Daar hebben we in dit gezinsmoment over nagedacht.

We vertelden het verhaal van Abraham die pleit voor de steden Sodom en Gomorra en eigenlijk voor zijn neef Lot. Sodom en Gomorra wordt niet gered. Is het gebed van Abraham dan voor niets geweest? Nee! Lot wordt gered door het gebed van Abraham. Wat kunnen we daar veel van leren! We hebben er over gepraat dat het soms moeilijk is om voor anderen te bidden. Je denkt zo snel aan jezelf en soms lijkt het alsof de Heere helemaal niets doet als we bidden. Abraham stond daar op die heuvel en heeft misschien wel gehuild toen hij zag dat het oordeel toch kwam. Hij dacht misschien wel, dat het voor niets was geweest. Maar God hoorde en verhoorde hem toch!

Hierna vulden we met elkaar de gebedskalender in die we in 1 van de eerste gezinsmomenten over gebed al gemaakt hadden.


Aan het eind kleurden we deze kleurplaat, ook weer over de 5 vingers van de gebedshand.

In Hem verbonden,

donderdag 29 oktober 2015

Boekrecensie - Samen op de sofa

'Naar elkaar luisteren, elkaar diep in de ogen kijken, contact maken met elkaar.' Wie verlangt er niet naar in het huwelijk? Echt contact met je partner? Oprechte interesse in elkaar... Door de drukte van alle dag, komt het er zo weinig van om als man en vrouw samen op de bank te zitten en diepgaande gesprekken te voeren.

Het boek 'Samen op de sofa' is een prachtig zelfhulpboek voor echtparen die wel samen die diepgaande gesprekken willen voeren en dat contact met elkaar willen maken. Het bevat 26 gespreksthema's, bijvoorbeeld: Lachen is gezond, verdragen en vergeven, tijd voor actie, je bent fantastisch, seksuele reinheid, en zo nog veel meer. Elk thema beslaat 2 pagina's: Links een foto van  een echtpaar met een uitspraak van hen over hun huwelijk. Rechts een overdenking, eigenlijk meer een column, met een Bijbelgedeelte dat je er zelf bij kunt opzoeken/lezen en gespreksvragen. De vragen zijn mooi gevarieerd, van luchtig, {Vertel elkaar een grap} tot diepgaand {Welke dringende dingen veroorzaken het verwaarlozen van de belangrijke dingen?}.


Qua lay-out vind ik het boek niet heel aantrekkelijk. Het boek is overzichtelijk en strak, maar de foto's zijn een beetje huis-tuin-en-keuken-style. Misschien juist bewust gedaan, maar persoonlijk vind ik het boek daardoor een beetje stoffig overkomen. Het woord 'sofa' kan ik plaatsen omdat het door een Belgisch echtpaar is geschreven.

Het boek is een aanrader voor stellen die graag eens in de zoveel tijd een avondje samen op de bank door willen brengen en tijdens die avonden aan hun huwelijk willen bouwen. Die naar elkaar willen luisteren, elkaar diep in de ogen willen kijken en contact met elkaar willen maken.


Ik hoop het met manlief zeker in gebruik te nemen!

Je kunt het boek bestellen via Ark Media of via de website van het CPC. Voor de prijs van € 9,95 hoef je het niet te laten!

In Hem verbonden,

zondag 25 oktober 2015

Gezinsmoment - Gebed {4} - Zonden belijden


Dit gezinsmoment begon ik met een glas vies water. Het voorbeeld werd die ochtend verteld tijdens de dienst en ik vond het mooi aansluiten bij ons gezinsmoment. Ik zette het glas met vieze water voor de kinderen neer en vroeg: 'Wat moet ik doen als ik schoon water in dit glas wil krijgen?' 1 van de kinderen zei: 'Er moet schoonmaakspul in.' Dus ik gooide een beetje afwasmiddel in het glas. 'Dus nu is het schoon?', vroeg ik. Dat vonden de kinderen toch niet ;). 'Wat moet er dan gebeuren?', vroeg ik. 'Het vieze water moet er uit, dan moet het afgespoeld worden en dan pas kan er schoon water in', zei de oudste. 'Precies! Eerst het vieze eruit en dan pas kan het schone erin! Daar gaan we het met dit gezinsmoment eigenlijk ook over hebben', zei ik. Ik legde uit dat het vandaag zou gaan over 'zonden belijden / vertellen aan God'. Ons hart is net al dat vieze glas water. Als er zonden in zitten, moeten die er eerst uit, voor het goede er in kan. Dat doen we door het te vertellen aan de Heere God. Hij maakt ons hart dan schoon, zodat Zijn vrede in ons hart kan komen.

Hierna vertelde ik het verhaal over David en Batseba. David leefde over zijn zonden heen, maar de profeet Nathan wees hem terecht. Hierna lezen we dat hij zijn schuld beleed aan God.

We hebben nog even over het verhaal nagepraat. We hebben het niet alleen gehad over het belijden door David, maar ook nog over hoe verdrietig het is als een man of een vrouw niet trouw is in het huwelijk. Elke mogelijkheid die we hebben om hier iets over te delen met onze kinderen, grijpen we aan. Ik hoop en bid dat ze een diepe overtuiging zullen krijgen t.a.v. trouw en een Bijbels beeld zullen vormen van hoe God een huwelijk bedoeld heeft.

Ik pakte nog onderstaand briefje erbij, waarop ik van te voren een aantal 'zonden' op had geschreven. Ik vertelde dat we onze zonden mogen belijden en weten dat God ze wil vergeven, maar dat dit alleen kan doordat de Heere Jezus stierf aan het kruis. Door Zijn bloed kan ons hart schoon worden.


Als het bloed van de Heere Jezus over je zonden heen komt, zijn ze weg voor de Heere God. Ik legde een rood vloeipapiertje over het blaadje heen en liet de kinderen er door heen kijken. Ze zagen de woorden niet meer! De zonden waren weg...


Tot slot maakten we met lollystokjes en saté-prikkertjes een kruis. We plakten deze tekst er bij:
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

In Hem verbonden,


dinsdag 6 oktober 2015

Gezinsmoment - Gebed {3} - Danken

Bij dit gezinsmoment waren we aangekomen bij onze wijsvinger. Met je wijsvinger kun je wijzen. Alles waar je naar kan wijzen, kan je voor danken {oké, natuurlijk kun je ook danken voor dingen waar je niet naar kunt wijzen, maar zover hebben onze kinderen gelukkig niet nagedacht :)}.

Als intro had ik een handpop opgezocht {een soort pluche vogel}. En ik speelde na dat hij jarig was geweest. Ik stelde de pop vragen en hij mocht antwoorden. Zo kregen we een gesprekje over zijn verjaardag. Ik dacht dat hij wel heel blij was, met zoveel visite en zoveel cadeau's, maar eigenlijk was hij heel ondankbaar. De taart was niet lekker, de visite kwam te kort, de cadeau's waren te klein, enz. De oudste lag slap van het lachen, dit soort humor is op zijn buik geschreven :). Hierna kregen de 2 meisjes allebei een glas water. We bespraken het gesprekje. Elke keer als de vogel iets dankbaars had gezegd mocht 1 van de meisjes een beetje siroop in haar glas gooien en elke keer als hij ondankbaar was geweest mocht 1 van hen een schepje zout in het glas gooien. Daarna proefden we de beide drankjes. Oef, wat was dat zoute water vies!!! En het glas met siroop was juist heerlijk! Ik legde uit dat het zo in ons hart is, als we dankbaar zijn, zijn we als dat zoete drinken, we maken anderen ook blij, maar als we ondankbaar zijn, lijkt ons hart op het zoute water, het is vies en bitter en niet tot zegen voor anderen.


  

In het Oude Testament zien we dat wanneer men dankbaar was, er een altaar gebouwd werd. Daarom vertelde ik eerst het verhaal van Noach, die na de zondvloed uit de ark komt, en een altaar bouwt als dank voor de Heere.

Daarna mocht de oudste een stukje uit de Bijbel lezen, over Jakob die een altaar bouwt bij zijn terugkeer in Kanaän.
We praatten even door over het bouwen van een altaar voor de Heere en we legden uit dat we zelf ook zo'n altaar wilden maken. We hadden van te voren stenen uit de tuin verzameld en om de beurt legden we een steen neer en noemde bij die steen iets waar we dankbaar voor waren/zijn. Zo bouwden we met elkaar een klein altaartje en 1 van de kinderen legde er zelfs een lammetje op ;).Tot slot knutselden we op papier zelf een altaar, we kleurden het altaar. Daarna plakten we er kleine takjes boven en daarboven van vliegerpapier vlammetjes.Aan het eind mochten alle kinderen zelf danken voor 1 {of meer} van de punten die ze genoemd hadden bij het maken van het altaar. Het was heel fijn met elkaar!

In Hem verbonden,