Waar is jouw identiteit op gebouwd?

Wat kan het vormen van je identiteit een worsteling zijn. Wie ben ik? Hoe zien anderen mij? Er zijn veel dingen waar we onze identiteit op kunnen bouwen. Datgene waar we onze identiteit op bouwen geeft ons dan geluk of status. Dit gebeurd sneller dan we soms denken. Wanneer je mag weten een kind van God te zijn, ligt je identiteit echter niet meer in ons werk, ons huis, onze kinderen, onze man of in wat dan ook. Onze identiteit ligt dan in Christus!
Jesaja zegt: 'Je Maker is je Man.' God, jouw Maker, wil Zich aan jou verbinden.. Hij is degene met Wie we, door het geloof, intens verbonden zijn. Zonder Hem kunnen we niet! Onze identiteit ligt in Hem. In Hem! Je Maker! Je Verlosser! Wat een heerlijke zekerheid. Niet meer te hoeven denken wat mensen van je vinden, maar alleen te leven voor Hem. Want 'uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen'!
Zegen bij het kijken van de korte boodschap die Jurjen ten Brinke in onderstaande filmpje over dit onderwerp geeft. Het raakte mij persoonlijk en ik bid dat het voor jou ook tot zegen zal zijn.In Hem verbonden,

Reacties

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!