woensdag 11 februari 2015

Gezinsmoment - Genezing van de blindgeborene

De nauwkeurige volger mist een verhaal in de serie. Dat klopt. Eigenlijk is het volgende wonder over de Heere Jezus die op het meer wandelt. Maar, dit verhaal hebben we pas nog behandeld met de kinderen. Ik ontdek nu dat ik dit gezinsmoment toen niet heb geplaatst. Sorry!

Nu dachten we dus na over de genezing van de blindgeborene. Wat een bijzondere geschiedenis vind ik dat toch altijd. Eerst al die vraag van de discipelen over hoe het toch komt dat deze man blind geboren is. Komt het door zijn eigen zonde, of door die van zijn ouders? Een vraag die altijd wat meedogenloos in mijn oren klinkt, maar wanneer ik mijn hart onderzoek, weet ik dat deze gedachte soms zomaar binnen sluipt op de moeilijke dagen van mijn leven. Maar, wat een heerlijk antwoord van de Heere Jezus! Deze man is blind, opdat iedereen Zijn macht zal kunnen zien. Wat een les was dit ene zinnetje voor mij persoonlijk. Alles draait om Hem! Ik besefte opnieuw dat God aan Zijn eer wil komen, door elke situatie en omstandigheid heen. En ik moest het belijden: 'Heere, vergeef me, dat dit zo vaak niet het geval is. Dat het leven zo snel weer om mijzelf draait, om mijn gemak, mijn geluk, mijn plannen...'
De Heere Jezus geneest deze man niet in een keer. Hij smeert slijk op de ogen van de man en deze moet zich gaan wassen. Dan is hij genezen! Vervolgens gelooft eigenlijk niemand hem. Hij wordt naar de farizeeërs gebracht en zijn ouders worden gehaald. Niemand lijkt echt blij met hem te zijn. En dan is daar opnieuw de Heere Jezus. Hij zoekt deze man op en vraagt hem of hij gelooft in de Zoon van God. De man zegt: 'Heere, wie is Hij?' 'Ik ben het', zegt de Heere Jezus en... de man gelooft. Daar zit eigenlijk niks tussen... Hij gelooft! Wat vond ik het heerlijk dat we dit met de kinderen konden bespreken. Hij was eerst blind aan zijn ogen, maar ook aan zijn hart. Jezus geneest zijn ogen, maar ook zijn hart! Juist de eenvoud van dit moment was fijn om met de kinderen te delen.

Hierna deden we nog een spelletje. De kinderen kregen een blinddoek om en een voorwerp in hun hand. Ze moesten raden wat ze in hun hand hadden. Vervolgens legden we uit wat dit te maken had met 'de Heere Jezus zien met de ogen je hart', met geloven in Hem.
 
Dit waren de voorwerpen en de bijbehorende teksten:

Lam / schaapje - "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" Johannes 1:29. Als we zien dat Jezus het Lam van God is, zien we Hem met de ogen van ons hart.

Kroon - "Jezus is Koning der koningen en Heere der heren." Openbaringen 19:16. Wanneer de Heere Jezus onze Koning is, zien we met de ogen van ons hart.

Bijbel - "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Romeinen 10:17. Als we Gods woorden lezen en geloven, zien we Hem met de ogen van ons hart.

Kruis - "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. " 1 Peter 2:24. Als we geloven dat Jezus stierf voor onze zonden, zien we met de ogen van ons hart.

Hart - God houdt van je. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." - Johannes 3:16.

Kaars - Jezus zei: "Ik ben het licht van de wereld." Johannes 9: 5. Wanneer we zien dat Hij het Licht van de wereld is, zien we Hem met de ogen van ons hart.

Als verwerking vond ik deze 'kleurplaat'.  De kinderen maakten er zelf een gezicht van en plakten er 'wiebeloogjes' op. 

In Hem verbonden,

1 opmerking:

Reacties worden erg gewaardeerd!