zondag 25 januari 2015

Gezinsmoment - Genezing van een lamme te Bethesda

Het volgende wonder dat op de planning stond was die over de genezing van een lamme man. Hij is al 38 jaar ziek! Hij kan niet op tijd in het water komen als de engel het water aanraakt. Wat moet hij zich machteloos gevoeld hebben! Om de kinderen dit ook te laten voelen bond ik aan het begin van het gezinsmoment de oudste vast aan zijn stoel. Dat vond hij niet leuk :).
Maar, toen vertelde ik aan alle drie dat we een wedstrijdje zouden doen, wie het eerste op de bank zat, was de winnaar. Zoonlief begon luidkeels te protesteren. Ik deed net of ik hem niet hoorde en telde af: '3-2-1-ja!' Dat was teveel voor hem... Ik maakte hem - nadat zuslief natuurlijk gewonnen had - los en deed hetzelfde bij zijn zusje en daarna ook nog een keer bij zijn andere zusje. Dat maakte gelukkig een hoop goed :).
Hierna kon ik de link mooi leggen naar het verhaal waarin het ook over iemand zou gaan die een opdracht kreeg, die hij helemaal niet kon doen.

Ik vertelde over de lamme man in Bethesda. Hoe hij verlangde beter te worden. En hoe hij de engel soms in het water zag gaan en hij daarna de andere zieken zo snel mogelijk in het water zag gaan in de hoop de eerste te zijn. En hij lag daar maar. Niemand hielp hem en hij kon niet eens dichterbij het water komen. En dan is daar ineens de Heere Jezus... Jezus geeft hem een opdracht: 'Neem je bed op, en wandel.' Hoe kan Jezus dat nu tegen een lamme zeggen? Dat kan hij toch niet? Maar, de man ontvangt op hetzelfde moment dat wat hij nodig heeft om Jezus te gehoorzamen. Heel kort heb ik de link gelegd naar geloven. Van onszelf kunnen we dat niet, maar toch zegt de Heere dat we het moeten doen. Wat fijn om te weten dat de Heere Zelf aan ons geeft wat Hij van ons vraagt!

We maakten nog een klein werkje ter afsluiting van deze site. Met de draadjes vond ik het nogal een gepriegel om het in elkaar te zetten, dus hebben we het met splitpennen gedaan. Ging prima.

Via de mail begreep ik al dat sommigen dezelfde serie willen houden in hun gezinnen. Erg leuk! Ik vind het heel mooi om reacties te lezen over hoe het in jullie gezinnen is gegaan. En ideeën voor andere gezinsmomenten zijn natuurlijk ook altijd welkom!

In Hem verbonden,


Gezinsmoment - Jezus geneest de zoon van de hoveling

Twee weken geleden maakten wij een vervolg met onze serie over de wonderen/tekenen. In de voorbereiding van dit gezinsmoment viel het me op hoeveel vertrouwen en geloof de hoveling had. Zijn zoon is ziek, hij gaat naar de Heere Jezus, daar aangekomen zegt Jezus alleen maar dat hij naar huis kan gaan en dat zijn zoon leeft. Zonder te twijfelen of bij Jezus verder aan te dringen gaat hij weer terug naar huis. Zijn vertrouwen raakte me en wilde ik graag doorgeven aan de kinderen.

We begonnen het gezinsmoment met een intro waarbij de kinderen vanaf de trap in de armen van mijn man mochten springen. Steeds een beetje hoger. Prachtig om te zien dat ze vol vertrouwen in de armen van hun vader springen. We deden ook een spelletje met je achterover laten vallen en je zo op laten vangen. Prachtig vonden de kinderen het dat mamma zich ook in de armen van pappa liet vallen.


Hierna vertelde ik het verhaal over de genezing van de zoon van de hoveling. En ik legde de nadruk dus op het feit dat de hoveling Jezus volledig vertrouwt. Wat Hij zegt is waarheid.

Tot slot maakten we dit werkblad. Ik had verwacht dat de oudste het erg leuk zou vinden, maar hij ging toch liever deze kleurplaat kleuren nadat hij het doolhof had gemaakt. Soms vind ik het lastig inschatten wat ze echt leuk vinden om te doen. Zeker aan het einde van de dag is de concentratie om echt nog iets moeilijks te doen er niet altijd meer en gaan ze liever iets doen waarbij ze niet teveel hoeven na te denken. Meestal kleuren mijn man en ik ook mee en is het gewoon gezellig aan de keukentafel met elkaar. Dat moet ook kunnen, toch?

In Hem verbonden,

zondag 18 januari 2015

Je kinderen zegenen

Al eerder schreef ik over het zegenen van kinderen. En, zoals beloofd, wil ik daar nog meer over schrijven.De Heere was het Zelf die begon met het zegenen, toen Hij de zegen gaf aan Adam en Eva. {Gen 1:28} In het Oude Testament zien we vaders die hun kinderen zegenen, leiders hun plaatsvervangers zegenen en oude mannen hun zonen een laatste zegen geven, ter voorbereiding op hun sterven..

Veel Joodse vaders zegenen hun kinderen bij het begin van de sabbat. Zij spreken de zegen uit Num.6:24 uit. Daarnaast over de jongens: 'Moge God je doen zijn als Efraïm en als Manasse!' en over de meisjes: 'Moge God je doen zijn als Sara, Rebekka, Rachel en Lea!' Een prachtig ritueel, ingesteld in het Oude Testament.

We kunnen soms denken dat 'zegenen' in de Bijbel alleen gaat over dit 'ritueel'. Toch denk ik dat 'zegenen' meer inhoudt.

Voor het woord zegenen wordt het Griekse woord 'eulogein' gebruikt, dat betekent: 'goed spreken over'. Iemand zegenen is dus het goede spreken over iemand. Zo kan dit woord 'zegenen' ook gaan betekenen loven of prijzen. Dit wordt ook bedoeld als er in de Bijbel gesproken wordt over het zegenen van God.

De wekelijkse zegening is van grote waarde. Een kind zal gedijen in die wekelijkse, liefdevolle aanraking, maar stel je eens voor dat een kind leeft in atmosfeer van zegening? Als het meerdere keren per dag het goede over zich krijgt uitgesproken?

Kinderen hebben woorden van zegening en bemoediging nodig!

Wanneer?
- Wanneer je hen 's morgens voor het eerst ziet.
- Wanneer je iets van hun schoolwerk bekijkt.
- Wanneer ze een taak goed hebben uitgevoerd.
- Als u met elkaar zit te eten.
- Wanneer je kind iets komt belijden.
- Wanneer ze na het buiten spelen weer binnen komen.
- Nadat je ze gestraft hebt voor iets wat ze verkeerd gedaan hebben.
- Wanneer je thuis komt uit je werk, boodschappen doen of een andere activiteit.
- Wanneer je kind bij je dagelijkse werkzaamheden komt kijken.
- Voor het slapen gaan.
{Bron: Het streven naar een Godvrezend nageslacht, Denny Kennaston}

Begrijp me niet verkeerd, ik pleit voor een traditie in je gezin waarin je op een vast moment een zegen over je kind uitspreekt. Wij doen dat - zoals eerder gezegd - met de verjaardagen van de kinderen. Mijn man legt dan zijn hand op het kind en zegent het, al biddend. Daarna leggen we allemaal onze handen op het kind en zingen: 'Dat 's Heeren zegen op jou daal'. Ik vind dat erg waardevol. Graag zou ik dat uitbreiden naar nog meer momenten, maar soms moet zoiets ook groeien in je gezin.

Maar, beperk het dus niet tot dit 'ritueel'. Zorg dat je kind opgroeit in een dagelijkse sfeer van zegen. Bemoedig het, heb het lief, koester het, glimlach als je het ziet. En: spreek het uit! Denk niet dat je kinderen het wel weten. Woorden hebben grote kracht. Dus, zeg het hen!

In Hem verbonden,

zondag 11 januari 2015

Gezinsmoment - De bruiloft te Kana

De komende tijd willen we in ons gezin nadenken over de 7 tekenen van de Heere Jezus uit het Johannes Evangelie.
Vorige week hebben we nagedacht over het eerste teken, dat plaatsvond op een bruiloft: water veranderd in wijn.

Als intro had ik in een hoge {school}beker een laagje siroop gedaan. Doordat de beker hoog en ondoorzichtig was, konden de kinderen dat niet zien. Ik had ook een kan water. Na het zingen, zei ik dat ik een beetje dorst had en een beetje water nam. Dus ik schonk water in de beker. Natuurlijk hadden ze opeens allemaal wel erg dorst {hoe voorspelbaar zijn ze toch :)}. Dus gaf ik de beker door. 'He?', zei de eerste, 'dat is helemaal geen water!' 'Kijken?', zei de volgende. En natuurlijk wilde ons peutermeisje ook even proeven. Ze hadden het trucje al snel door, en dat was ook helemaal niet erg. Hierna vertelde ik dat we een verhaal ging horen waarin de Heere Jezus echt water in iets anders veranderde.


Vervolgens vertelde ik het verhaal, opnieuw met behulp van de mooie platen van st. Ikeg. Ik heb vooral de nadruk gelegd tijdens het vertellen dat Maria gelijk wist dat ze naar Jezus moest met haar zorg, met de nood van dit bruidspaar. Wie anders kon helpen?? En dat de Heere Jezus gaat helpen, maar wel op Zijn tijd en Zijn manier. Dit kan je mooi toepassen in de levens van de kinderen. De Heere laat ons soms ook wachten op een antwoord. Maar we kunnen Hem vertrouwen! Hij helpt in onze nood. Misschien niet precies zoals we denken dat Hij dat zal doen, maar Hij weet het beste wat we nodig hebben! Ik vroeg na het verhaal het verhaal terug met wat vragen aan de kinderen en het viel me op dat ons meisje van bijna 3 het verhaal zo goed terug kon vertellen. Blijkbaar sprak dit tot haar verbeelding.

We hebben nog nagepraat over wat het betekent de Heere Jezus zo te vertrouwen en of de Heere Jezus nu nog een wonder zou kunnen doen in ons leven.

Tot slot knutselden we een kruikje van papier. De kinderen mochten het mooi versieren. Ik had er zelf een kijkvenstertje en een draaischijf achter gemaakt die ze half blauw, half rood mochten kleuren, zo wordt de kruik dus vol water of vol wijn. Voor de kruik gebruikte ik deze kleurplaat. Ik kwam in de voorbereiding ook deze kleurplaat en dit werkje tegen, die eventueel ook leuk zijn om te gebruiken.

In Hem verbonden,


zaterdag 10 januari 2015

Hoe bereid ik een gezinsmoment voor?

Al een aantal keer heb ik mailtjes gehad van lieve moeders die het verlangen hebben om gezinsmomenten te houden in hun gezin. De vraag is vaak, hoe bereid ik zoiets voor? Hoe kom ik aan de ideeën? Vanaf welke leeftijd kan ik gezinsmomenten houden?

Toen onze oudste ruim 3 was zijn wij ermee begonnen. Natuurlijk is het niveau van je gezinsmomenten dan echt nog heel laag. Onze doelstelling toen was dat de kinderen de Bijbelverhalen {beter} leerden kennen. Natuurlijk deden we er soms ook leuke dingen bij, zoals een toren van blokken bouwen tot het dak bij het verhaal over de toren van Babel.
Wanneer je jong begint is het mooie dat het een gewoonte wordt binnen jullie gezin, een traditie, een niet meer weg te denken onderdeel. De kinderen gaan ernaar uit kijken. Wij zijn inmiddels op het punt dat we het eigenlijk niet meer over kunnen slaan en dat de kinderen regelmatig zeggen: 'Yes, het is zondag, dan hebben we gezinsmoment.' Ook heus wel eens, ah, we moeten naar de kerk ;).
En, wij doen het elke week, maar als je hier tegenop ziet, kun je natuurlijk ook beginnen met 1 keer in de maand, of om de week! Als je maar begint :).

Zelf vind ik het fijn om in een serie te werken. Je hebt dan vaal veel herhaling en je hebt een doorgaande lijn, waardoor dingen echt goed blijven hangen bij de kinderen. Van onze serie over de Vrucht van Geest weten de kinderen nog zo veel! Meestal overleggen mijn man en ik over wat we de komende tijd willen behandelen. Soms is dat n.a.v. een bepaalde ontwikkeling in het gedrag van je kinderen, soms verlang je zelf erg naar het doorgeven van een bepaalde Bijbelse waarheid aan je kinderen. Dat is denk ik wel persoonlijk. Soms denk je gewoon praktisch, waar kan ik de komende tijd een aantal gezinsmomenten over houden waar ik voldoende materiaal bij kan vinden? Maak hier ook een gebedspunt van! Wat wil de Heere dat je door gaat geven de komende tijd?

Als we een keuze hebben gemaakt, beslissen we welk Bijbelverhaal komende zondag behandeld zal worden. In de serie die wij over David hielden is dat gemakkelijk, je kunt gewoon de lijn van de Bijbel volgen. Wanneer je thema's kiest rondom karaktervorming is dat wat lastiger. Wij keken dan samen naar een voorbeeld uit de Bijbel dat erbij past, of juist iemand die laat zien wat de gevolgen zijn wanneer je niet zo leeft.
Vervolgens ga ik op zoek naar een werkje. Er zijn leuke sites waar je kant-en-klare knip en plak werkjes en kleurplaten kunt printen. Onderaan dit bericht zal ik een aantal linkjes plaatsen. De laatste tijd vinden onze kinderen het erg leuk om wat meer creatievere werkjes te doen, dat is dan wat meer zoeken en voorbereiden. Je moet namelijk de juiste materialen in huis hebben en ook nog bedenken wat je kunt knutselen. Hierbij is Pinterest voor mij een bron van inspiratie. Het beste kun je in het Engels zoeken, bijvoorbeeld 'David and Goliath craft'. Er komen dan allerlei leuke ideetjes voorbij die je na zou kunnen maken met je kinderen.

Helemaal op het eind verzinnen we altijd pas een intro of een inleiding. Die vind ik ook echt niet altijd. Ook hierin is het handig als je in het engels kunt zoeken, de zoektermen die ik hierbij gebruik zijn: objectlesson en activities,

Gelukkig zijn er ook sites en boeken waar je kant-en-klare ideeën vanaf/uit kunt halen!

Eerst wat links:

Voor complete gezinsmomenten en/of voorbeelden:

http://geloofsopvoeding.net/ {!!!}
www.kidsofintegrity.com
http://familynight2012.blogspot.nl/
http://bijbelfeest.blogspot.nl/
http://eensbrachtendemoeders.blogspot.nl/
http://christus-toegewijd-gezinsleven.blogspot.nl/

Voor werkjes e.d.:

www.gelovenisleuk.nl
www.bijbelidee.nl

Boeken:

Gereedschapskist voor gezinsavonden
Platenboeken en handleidingen van st. Ikeg
Aan de keukentafel
Gouden gezinsmomenten

Hier ook een artikel hoe je een gezinsmoment voorbereid {eigenlijk een stuk overzichtelijker, haha}.

Tot slot een video die mij persoonlijk enorm bemoedigde om op deze manier door te gaan in ons gezin en vol te houden. Ook als het soms veel voorbereiding is en de kinderen niet altijd als sponsjes opzuigen wat ik zeg ;).In Hem verbonden,