zondag 14 september 2014

Gezinsmoment - God kijkt naar je hart

Om een beetje in evenwicht te blijven, was het onderwerp van dit gezinsmoment 'God kijkt naar je hart'. De vorige keer ging het over hoe mooi de Heere ons gemaakt heeft, maar nog veel belangrijker dan ons uiterlijk is ons hart en of dat aan Hem is toegewijd.


Daarom vertelde ik dit keer het verhaal over David die tot koning gezalfd wordt door Samuel. Al die sterke mannen komen voorbij, maar steeds zegt de Heere tegen Samuel dat het niet degene is die Hij op het oog heeft. En dan komt David. De jongste zoon. En de Heere kende de oprechtheid van zijn hart. Hij ziet dat David Hem liefheeft en een koning zal zijn tot Zijn eer. Deze jongen is het. En hij wordt gezalfd tot koning.

We praatten met de kinderen erover dat het niet gaat om onze buitenkant, maar om de binnenkant. We hebben het betrokken op de kinderen zelf, maar ook op het kiezen van vriendjes. Dat we niet moeten kijken naar hoe stoer iemand eruit ziet of dat hij de goede kleren aan heeft of heel mooi is, maar dat we vrienden uit moeten kiezen van wie het hart mooi is en aan wie we kunnen merken dat ze bij de Heere Jezus willen horen.

Hierna las ik Psalm 119:11. David schreef deze psalm en zei: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. We legden de link tussen deze tekst en het feit dat Hij een hart had dat God behaagde. We hebben opnieuw uitgelegd dat we om deze reden ook Bijbelteksten leren als gezin.

Aan het eind maakten we dit werkje.

Bron: www.gelovenisleuk.nl
In Hem verbonden,


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden erg gewaardeerd!