zondag 31 augustus 2014

Gezinsmoment - Wonderlijk gemaakt

De laatste zondag van de kraamweek hadden we gelukkig tijd en energie genoeg om weer een gezinsmoment te doen met de kinderen. De kinderen hadden er zin in, mede omdat dit voor hen betekende dat alles weer een beetje gewoon begon te worden :). Voor de bevalling had ik dit gezinsmoment al voorbereid en de materialen klaargelegd en daar was ik op dat moment erg blij om!

Persoonlijk ben ik in de afgelopen maanden opnieuw diep onder de indruk gekomen van de ontwikkeling van een baby in de moederschoot en van Zijn Scheppingswerk. Dit wilden we graag doorgeven aan de kinderen.

We begonnen met het kijken naar dit filmpje. De kinderen vonden het echt bijzonder. In het begin vonden ze het er een beetje 'vies' uitzien, maar gaandeweg het filmpje herkenden ze steeds meer een echt kindje. Het maakte ook wel indruk dat zij zelf ook zo gegroeid en gevormd waren.


Na het filmpje praatten we met de kinderen over hoe mooi de Heere hun zusje geschapen had, maar ook henzelf. Zeker voor onze meisjes vind ik het belangrijk dat ze dat beseffen. Ze zijn mooi, omdat de Heere hen zo gemaakt heeft. Hun identiteit moet niet komen te liggen in de goedkeurende blikken van mensen om hen heen, maar in het feit dat ze door en voor hun Schepper gemaakt zijn.
Ik vertelde dat sommige mensen denken dat de mensen en alles op deze aarde niet geschapen is, maar er gewoon een keer is gekomen. Maar, in de Bijbel staat heel duidelijk dat de Heere ons gemaakt heeft! Hierna lazen we Psalm 139. Eigenlijk vertel ik altijd een Bijbelverhaal met de gezinsmomenten, omdat een Bijbelgedeelte lezen vaak nog wat lastig is voor onze kinderen, maar het verbaasde me in hoeverre de kinderen het begrepen. We praatten nog even door over deze tekst, die zo mooi laat zien dat we wonderlijk gemaakt zijn:

'Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.'

We dachten ook nog na over deze tekst:

'Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.'

Omdat de Heere ons gemaakt heeft, heeft Hij ook recht op ons leven. We zijn geschapen om voor Hem te leven, te leven tot Zijn eer. Alleen zo zullen we echt gelukkig zijn, in de diepste zin van het woord.

Als verwerking mochten de kinderen een spiegel versieren. De spiegels staan nu op de kamertjes te pronken en af en toe herhalen mijn man en ik de tekst die erop staat wanneer ze naar zichzelf kijken in de spiegel. 


In Hem verbonden,

maandag 11 augustus 2014

Een dochter!!

Lieve bloglezers,

Ons hart is vol dankbaarheid! De Heere gaf ons opnieuw een prachtige dochter: Lieke Johanna Abigaël. Haar roepnaam is Lieke. Een geboorte van nieuw leven... wat een wonder. Wanneer ik naar haar kijk, kan ik gewoon niet begrijpen dat zoveel mensen daar niet de Hand van de Schepper in zien. Psalm 139 is zo waar...

Want Ú hebt haar nieren geschapen,
haar in de schoot van haar moeder geweven.

Ik loof U omdat ze ontzagwekkend wonderlijk gemaakt is;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.
Haar beenderen waren voor U niet verborgen,
toen zij in het verborgene gemaakt is
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
Uw ogen hebben haar ongevormd begin gezien,
en zij allen werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.
Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.

We genieten als gezin erg van haar. De kinderen zijn niet bij haar weg te slaan. Heel fijn om dat zo met elkaar, in de vakantietijd, te mogen beleven.
Mijn leven is ook bijzonder gespaard. Het was best even spannend, maar Hij heeft me erdoor heen geholpen. Daar dank ik Hem voor met heel mijn hart. 
Voorlopig is het dus misschien even stil hier en genieten we van van het samenzijn en pakken we rustig aan het gewone leven weer op. Maar misschien mis ik het al snel weer te erg en blog ik rustig verder :).

Lieve groet en in Hem verbonden,

maandag 4 augustus 2014

Gezinsmoment - Gelijkenis van het net

Nu het vakantietijd is, genieten we erg van hoe heerlijk de kinderen met elkaar spelen. Ze hebben heel de dag plannen met elkaar en doen alles samen. Daardoor was het gisteren ook echt een fijne dag. We genoten van het heerlijke weer, en van het samen zijn als gezin. Het gezinsmoment deden we lekker buiten, en het is prachtig om te zien hoe verrukt kinderen kunnen zijn over zulke kleine dingen.

We begonnen dit gezinsmoment met een visspel dat heel gemakkelijk zelf gemaakt kan worden.
Je print wat mooie vissen, knipt ze uit, lamineert ze, en hangt er een paperclip aan. Vervolgens maak je een hengel van een stokje of tak, een draadje en hangt daar een magneetje aan. Alle vissen in een emmer of teil met water gooien en vissen maar!!Hierna vertelde ik de gelijkenis van het net, dat ook in Mattheus 13 staat. We legden uit hoe een visser te werk gaat, met het net in het water gooien, de vissen binnen halen en later pas uitzoeken. Hierna legden we de betekenis uit. Dit keer vond ik dat niet gemakkelijk. De kinderen weten nog zo weinig over de wederkomst, dat alles bijna nog nieuwe informatie voor ze is.

Als verwerking kregen de kinderen een blad, vol met vissen. Op elke vis stond iets geschreven, zoals: stelen, bidden, Bijbel lezen, ongehoorzaam zijn, elkaar helpen, vloeken, enz. Als het woord op de vis hoorde bij 'de goede vissen' mochten ze de vis heel mooi verven, in mooie felle kleuren, als het hoorde bij 'de slechte vissen', mochten ze de vis in vieze kleuren verven. Hierna hebben we ze uitgeknipt en in een visnetje gestopt.De kinderen hebben zelf nog heerlijk gespeeld met het vissenspel. 
Het was echt een fijn gezinsmoment!

In Hem verbonden,

PS Veel werkbladen die ik maak en gebruik, bewaar ik. Mail me gerust als je een keer iets gemaild wilt krijgen: baanmirjam@gmail.com