donderdag 20 maart 2014

Zie het Lam!

Een prachtig lied over Simon van Cyrene, de man die het kruis van Jezus moest dragen. In dit lied wordt zo mooi verwoord dat Jezus het Paaslam is!


In Hem verbonden,

3 opmerkingen:

Reacties worden erg gewaardeerd!