donderdag 27 februari 2014

De glorierijke roeping van vrouwen als moeders

Adam noemde zijn vrouw 'Eva', omdat zij een moeder was. In het zuivere licht van Gods aanwezigheid, in Eden, wist hij duidelijk wat de bediening van zijn vrouw was. Eva wist het ook. Zonde en menselijke tradities (beïnvloed door Satan) hebben nu echter het begrip van vrouwen vertroebeld, zodat ze het moeder-zijn niet meer als haar glorie ziet. Kinderen worden nu satanisch 'een ongelukje' genoemd, terwijl God hen 'een beloning' (Psalm 127:3) noemt. Ze worden ook als een 'overlast' beschouwd, terwijl God heb beschouwt als een 'zegen' (Psalm 127:3; Psalm 128:4) zijn. Dit is nog maar één indicatie van hoe ver zelfs christenen van God zijn afgedreven.

Eunice, de moeder van Timotheüs, was echter heel anders. Ze had haar roeping helder voor ogen. Hoewel haar man een ongelovige was (Handelingen 16:01), heeft dat haar geloof niet getemperd. Ze was een vrouw met een 'oprecht geloof' (2 Timotheüs 1:05) en die het Woord van God kende. Ze leerde Gods Woord aan Timotheüs (2 Timotheüs 3:14-15), en meer dan dat - ze heeft hem ook haar oprechte geloof bijgebracht. Het huis van Timotheüs was een thuis waarin zijn moeder er voor zorgde dat hij de zuivere lucht van 'geloof' kon inademen in het midden van een wereld vol met de giftige geuren van ongeloof. Hij zag zijn moeder waarschijnlijk vaak in gebed, God prijzend, God vertrouwend in moeilijke situaties zonder te zeuren of te klagen - en dit zijn maar enkele van de kenmerken van een 'oprecht geloof'. Het is niet verwonderlijk dat Timotheüs opgroeide tot een apostel en een naaste medewerker van de apostel Paulus. De arbeid van zijn moeder heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen.

Eunice, de moeder van Timotheüs, deed meer voor de Heere en de kerk door thuis voor 16 tot 20 jaar een eerste klas moeder te zijn. Dat had ze nooit kunnen doen als ze 100 jaar de wereld was rond gegaan als een prediker! In recentere tijden, hebben we gehoord over Susanna Wesley, die de moeder van 15 kinderen was. Armoede achtervolgde haar huis en een aantal van haar kinderen stierven in hun kindertijd. Maar ze voedde de andere kinderen op in de vreze van God, door ieder van hen persoonlijk te instrueren. Een van haar zoons, John Wesley, groeide uit tot een machtig instrument in Gods handen. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn tijdens de laatste twee eeuwen gezegend door zijn werk en zijn geschriften. Susanna Wesley had nog geen fractie kunnen doen, van wat haar zoon deed, als ze haar huis en haar gezin had verwaarloosd om te gaan werken om meer geld te verdienen of zelf de wereld rond was gaan reizen als een Bijbel leraar of evangelist.
                                 
Tijdens het praten over de bedieningen van mannen en vrouwen, vertelt Paulus aan Timotheüs dat hoewel vrouwen de bediening van onderwijs of oudsten schap niet kunnen hebben, ze wel de bediening kunnen hebben van het moederschap (1 Timotheüs 2:12, 15). In de context van de brief, is het duidelijk dat Paulus het moederschap beschouwt als een bediening binnen de gemeente. Dit is een bediening waarvoor God vrouwen roept. Timotheüs had de heerlijkheid hiervan in zijn eigen ouderlijk huis gezien. Hij was nu in staat dat aan anderen in Efeze te leren.

Bron: Woord van de week - Zac Poonen

In Hem verbonden,

donderdag 13 februari 2014

Diepere genezing

Een duik in ondiep water in 1967 zorgt ervoor dat Joni Eareckson Tada tot haar nek verlamd in een rolstoel terecht komt. Ze is niet staat om haar armen en voeten te gebruiken. Twee jaar lang revalideert ze en gaat door een moeilijke tijd heen, maar tijdens haar revalidatie beslist ze om God dankbaar te zijn en het leven te omarmen.

In onderstaande boodschap vertelt Joni dat ze verlangd heeft naar lichamelijk genezing, maar nu des te meer verlangt naar een diepere genezing, namelijk naar de reiniging van haar leven. Iedereen die te maken heeft met teleurstelling in zijn of haar leven, zal door haar boodschap geraakt worden...
Ze zegt aan het einde van de boodschap:'Zie je jezelf bij het bad van Bethesda, te midden van een lange rij van mensen, wachtend tot je problemen opgelost worden? Vraag je je af waarom God de teleurstelling niet heeft weggenomen? Waarom hij geen genezing geeft, terwijl je er zo wanhopig om gevraagd hebt? God kan het lijden wegnemen en dat zou grote reden tot vreugde zijn, maar als Hij het niet doet, zal Hij het lijden gebruiken. Hij gebruikt het om te komen tot diepere gemeenschap met jou. Dus laat God je vormen, je veranderen tot Zijn eer. Dat is de diepere genezing, die je kunt ontvangen. '


dinsdag 11 februari 2014

Respect voor je man

Het is in onze tijd niet erg populair om te zeggen dat je respect voor je man moet hebben. Vrouwen die dit zeggen laten zich - volgens feministen en vele anderen - gebruiken als voetveeg, en hebben geen eigenwaarde. Voor een man is het respectvol behandeld worden net zo belangrijk als het voor ons - vrouwen -  is om geliefd, bemind en begrepen te worden. Juist doordat ik zoveel van mijn man houd, wil ik hem ook mijn liefde tonen op een manier die hem aanspreekt. Van nature ligt ons dit niet altijd zo.
Hoe kunnen we onze mannen op een respectvolle manier behandelen?


1. Heb respect voor zijn mening, oordelen en beslissingen.
Je kunt met elkaar overleggen over bepaalde beslissingen die genomen worden. Natuurlijk mag je vertellen hoe jij over dingen denkt, maar laat de beslissing nemen door je man. Bid dat hij de juiste beslissing zal nemen en vertrouw erop dat hij dit ook zal doen.

2. Wees respectvol in je manier van communiceren.
Spreuken 21:9 zegt: 'Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw.'
Niets laat de liefde van een man meer bekoelen dan wanneer er op hem gevit wordt. Een neerbuigende manier van praten, zal hem kwetsen. Wanneer je het niet met je man eens bent, vertel hem dit op respectvolle wijze, het liefst wanneer jullie samen zijn.

3. Geef je man respect in het openbaar.
Eer je man in aanwezigheid van anderen, of hij er bij is of niet. Laat je niet in de verleiding brengen de fouten van je man op tafel te gooien bij vriendinnen. Ga er niet op in wanneer anderen negatief over hem doen.

4. Respecteer zijn behoefte aan lichamelijk intimiteit.
Wanneer je deze behoefte van je man negeert, lijk je te zeggen dat hij niet belangrijk voor je is.

5. Verwacht ook van je kinderen - als jullie die hebben - een respectvolle houding.
Dit zal een wisselwerking zijn. De beste persoon van wie je kinderen die houding kunnen leren, ben jij, als moeder. Ondermijn het gezag van je man nooit in het bijzijn van je kinderen. En stimuleer ze hun vader welkom te begroeten als hij thuis komt of iets liefs voor hem te maken en te gehoorzamen wanneer hij iets zegt.

Natuurlijk is deze lijst niet compleet. Er zijn nog veel meer manieren om respect te laten zien. Dit zal ook per man verschillend zijn. Wat is voor jouw man belangrijk? Hoe ziet hij aan jou dat je respect voor hem hebt? Misschien mooi om hier samen eens over te praten. Wie weet heeft hij de gouden tip, deel 'm in dat geval gerust ;-).

In Hem verbonden,