dinsdag 26 november 2013

Doe het voor Hem!

Toen ik dit citaat van Elizabeth Eliot tegen kwam, afgelopen avond, was ik geïnspireerd. Toen besefte ik hoe bemoedigend het zou zijn om deze op te hangen op de koelkast! 

Ik begon te denken aan de vele plaatsen waarop mijn lezers het misschien zouden kunnen hangen - in het washok, op hun bureau op het werk, naast een laptop, bij de gootsteen ...  Het is een constante herinnering aan waarom we doen wat we doen, Wie het is waar wij voor leven, en wat een voorrecht het is om te dienen in elk gebied van ons leven. 

Als je de afbeelding wilt printen, klik op deze link voor een grotere versie.

Vrij vertaald van: http://timewarpwife.com

In Hem verbonden,

maandag 25 november 2013

Bij Hem is het mogelijk!

Een moeder mailde me. Ze had dit bericht gelezen en vertelde dat zij zo'n zoon had... Voor haar en zoveel andere ouders die het diepe verlangen hebben te zien dat hun kind zich van de brede weg afkeert, wil ik graag dit getuigenis ter bemoediging laten zien. Maarten is voor mij zo'n mooi voorbeeld dat het mogelijk is bij Hem! Het gebed is een machtig wapen. Volhard in gebed voor een ieder die Hem nog niet kent en de heerlijke rijkdom van Christus nog niet ontdekt heeft.


Bron: www.geloofstoerusting.nl

In Hem verbonden,


maandag 18 november 2013

Een zacht antwoord...

Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord, wekt toorn op. {Spreuken 15:1}

Deze tekst hangt momenteel op onze koelkast, als overblijfsel van de serie gezinsmomenten over de vrucht van de Geest. Hij hangt er om te herhalen voor de kinderen, maar eigenlijk laat ik de tekst hangen voor mezelf... Te makkelijk spreek ik harde woorden tegen de kinderen. En, het is waar, het wekt toorn op wanneer ik dit doe. Ze geven een weerwoord of doen wat ik zeg, maar ik merk dat hun hart hierbij niet betrokken is. 
Bron: Pinterest
Een zacht antwoord... Het betekent niet dat je niet kan corrigeren of alles maar toelaat. Het betekent wel dat je het op vriendelijke toon doet. Niet met een boos gezicht, maar met liefdevolle ogen. We straffen niet om gedane zonden, maar corrigeren om het kind iets te leren. Geduldig, zonder boosheid.
Het betekent voor mij ook dat ik tegenover een correctie juist ook complimenten zet. Soms moet ik dit bewust doen en is dit gelijk een goede manier om mijn eigen gekrenkte gevoelens aan de kant te zetten.

Lukt dit elke keer? De mensen die mij kennen weten het antwoord :). Nee, ik faal en struikel, maar heb inmiddels geleerd dan in alle eerlijkheid naar mijn kind{eren} terug te gaan en hen vergeving te vragen. 'Sorry, lieverd, dat ik hard tegen je praatte, wil je mij vergeven?'  'Geeft niet, mammaatje.' 'Dank je, schat, zullen we samen bidden? En vragen of de Heere mamma ook vergeeft?'

Heerlijke momenten. Vol genade. Vol liefde. Vol van Hem!

In Hem verbonden,

vrijdag 15 november 2013

Gezinsmoment - Dankbaarheid

De zondag voor dankdag hebben we nagedacht over 'dankbaarheid'. Een thema dat mij persoonlijk bezig houdt {had ik dat al verteld? :)}, maar ook iets wat heel mooi aansloot bij dankdag.

We begonnen met het herhalen van een tekst die de kinderen eerder al geleerd hebben: 'Bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God, in Christus Jezus voor u.' We hebben met elkaar gepraat dat de Heere wil dat we dankbaar zijn. Wat is dankbaarheid? De oudste zei heel mooi: 'dan ben ergens blij mee, in je hart'. Zonder dat ik wist dat het in veel kerken over de genezing van de tien melaatsen zou gaan, vertelde ik die zondag deze geschiedenis.

Daarna hebben we op een groot vel allemaal dingen geschreven waarvoor we dankbaar waren. Dit was nog erg lastig voor onze kleuter en peuter! Dankbaarheid is voor hen nog behoorlijk abstract, en veel verder dan de auto's en de poppen kwamen ze in eerste instantie niet.

Ter afsluiting van het gezinsmoment maakten we nog een knutselwerkje.

De dag erna heb ik een groot vel op de muur gehangen, werkjes erbij geplakt en heel de week hebben we na het avondeten allemaal een dankpunt genoemd en daar ook daadwerkelijk voor gedankt. En, hoe verder we in de week kwamen, hoe meer de kinderen konden noemen. Dinsdagmorgen zei de oudste: 'Ik weet lekker al een dankpunt voor vanavond', en tussen-de-middag wist hij er zelfs al twee!Inmiddels is het blad vol. We hebben het nog even laten hangen, als herinnering dat het Zijn wil is dat we danken, dagelijks, als levenshouding, om er die diepe vreugde door te mogen ontvangen.

In Hem verbonden,

vrijdag 8 november 2013

Bevrijd mij, o Jezus...

Van het verlangen om geliefd te zijn,
Van het verlangen om verhoogd te worden,
Van het verlangen om geëerd te worden,
Van het verlangen om geprezen te worden
Van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
Van het verlangen om geraadpleegd te worden,
Van het verlangen om goedgekeurd te worden,
Van het verlangen om populair te zijn,

Van de angst om vernederd te worden,
Van de angst om geminacht te worden
Van de angst om vermaand te moeten worden
Van de angst om gelasterd te worden,
Van de angst om vergeten te worden,
Van de angst om verkeerd begrepen te worden
Van de angst om belachelijk gemaakt te worden
Van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade,
Om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
Dat anderen hoger geacht worden dan ik,
Dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder,
Dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
Dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
Dat anderen heiliger worden dan ik,
Terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa


In Hem verbonden,

maandag 4 november 2013

Tradities gezocht!

Onze oudste is bijna jarig. Ik probeer van de verjaardagen een bijzondere dag te maken. Ik wil graag dat het een dag is waarin de jarige zich geliefd weet. Ik versier het huis, maak een mooie prinsessen of cars-taart :), we geven cadeautjes op ons bed, kook het eten dat de jarige uitgekozen heeft, probeer dat het fotoboek van dat levensjaar af is, enz. Sinds onze middelste afgelopen zomer jarig is geweest heeft mijn man ook een zegen over haar uitgesproken. Iets wat ik zelf heel waardevol vind. Ook hebben we allemaal iets genoemd waar we dankbaar voor waren en heeft iedereen gebeden voor de jarige.Tradities maken zo'n dag speciaal! Ik geloof dat gezinstradities ertoe bij kunnen dragen dat het gevoel van identiteit wordt versterkt. Hierbij denk ik niet alleen aan identiteit met betrekking tot zelfvertrouwen, maar juist ook de identiteit van het christelijke gezin in Christus. Niet alleen bij een verjaardag kun je gezinstradities hebben, maar ook rondom andere feestdagen, zoals de jaarwisseling of de zondag.

Wat zijn jullie gezinstradities? Ik zou het heel leuk vinden als jullie die met ons willen delen! Er zijn vast creatievelingen onder ons, boordevol leuke ideetjes waar ik en velen met mij iets aan heb! Vandaar... tradities gezocht!

In Hem verbonden,

zondag 3 november 2013

Gezinsmoment - Vrucht van de Geest - Afsluiting

De serie over de vrucht van de Geest zit er helaas op. Wat hebben we veel geleerd met elkaar!

We begonnen dit keer het gezinsmoment met het opzeggen van Galaten 5:22. Toen de kinderen deze allebei helemaal op konden zeggen, kregen ze een echt vrucht-van-de-geest-diploma! Dat vonden ze leuk :).

Daarna zongen we met elkaar en vertelde ik de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom {Lukas 13}.


We hebben met elkaar erover gepraat dat de Heere ons veel tijd geeft, maar als we geen vrucht dragen, de Heere dan op een dag geen geduld meer met ons heeft. Eigenlijk kwamen we er weer op, hoe je dan vrucht kan dragen? Alleen door de Heilige Geest in je hart! Hoe komt de Heilige Geest in je hart? Als je je leven aan de Heere overgeeft... Kinderen weten soms meer dan je denkt! Zelfs aan het einde van de middag, als ze moe zijn en zich wat minder kunnen concentreren...

We kleurden ook nog deze leuke kleurplaat. Ondertussen praatten we met elkaar over wat we allemaal gedaan hebben in deze serie. De boom blijft nog even hangen. Die is te mooi om weg te halen! En, regelmatig herinneren we elkaar eraan: de vrucht van de Geest is...

De serie is voor mij zeker voor herhaling vatbaar, over een paar jaar, als de jongste weer wat ouder is en het ook kan volgen! Ik hoop en bid dat het voor jullie ook tot zegen en inspiratie is geweest!

In Hem verbonden,