zaterdag 14 september 2013

Gods doel met je mislukkingen

Er zijn dagen waarin je struikelt, opstaat en weer verder gaat. Maar er zijn ook dagen waarin de mislukkingen je uit het veld lijken te slaan. Ze drukken je naar beneden en geven je het gevoel dat het nooit iets zal worden met je. Je hebt gefaald en zal dat blijven doen. Ontmoediging kan dan het gevolg zijn. Persoonlijk herken ik dit in mijn leven. Ik ben een perfectionist, wat ik me voorneem moet goed gaan, het liefst per direct. Als dit niet blijkt te lukken, kan dit me terneer drukken.
Zac Poonen schrijft een heel bemoedigend boekje hierover. Hij legt uit dat God een doel heeft met onze mislukkingen, namelijk dat we aan het einde komen van onszelf en bruikbaar worden voor God. Petrus verloochende de Heere Jezus, maar juist daardoor ontdekte hij dat hij het zelf niet kon, maar alles van Hem mocht en kon verwachten. Door Gods goedheid en barmhartigheid werd hij gebroken, hij toonde berouw en kon terugkeren tot God. De Heere was bezig in zijn leven het kaf van het koren te scheiden. Als dit in ons leven gebeurd zullen we nederiger worden en niet zo snel meer neerkijken op mensen die in zonden vallen. En daardoor zullen we bruikbaarder worden voor Hem!

Graag wil ik een voorbeeld uit het boek, dat ik zo mooi beeldend vond, met jullie delen:

'Ik wil iets zeggen over het woord: 'rechtvaardigen'. Het is een prachtig woord, een bevrijdend woord {Luk.18:14}. Kijk eens naar de bladzijden van een boek. Zie je dat op elke bladzijde de marge rechts is uitgevuld, net als de linker? In computertaal heeft dit - in het Engels: 'justification' oftewel uitlijnen! Hoewel het aantal letters van regel tot regen in aantal verschilt, toch lijnt de computer de marges uit. Als je nu iets op je computer schrijft zonder de functie 'justifying', zul je zien dat de rechter marge onregelmatig en niet kaarsrecht is. De computer vult de ruimte tussen twee woorden in elke regel uit, zodat elke zin er netjes uitziet en even lang als de andere {justified}. Zelfs al heb je 30 regels met een brokkelige marge geschreven, dan kun je de computer nog opdracht geven alles wat je hebt geschreven uit te lijnen {justify}.

Precies hetzelfde doet God met ons als Hij ons rechtvaardigt {justifies}. Misschien heb je van je leven een puinhoop gemaakt en eindigde elke dag van je leven met een brokkelige marge. Maar als je tot Christus komt, word je in één ogenblik door God gerechtvaardigd! Elke regel van je voorbije leven wordt recht gemaakt, alsof je niet één keer in je hele leven had gezondigd. Geen brokkelige marges meer, maar alles is perfect uitgelijnd. Verbazingwekkend toch? Wat de computer met onze bladzijden doet, doet God met de bladzijden van ons leven.'

Wanneer we falen... {en dat doen we!}, laten we niet moedeloos worden, maar direct naar God terugkeren en ons laten gebruiken tot Zijn eer!

In Hem verbonden,

Het boekje is nog verkrijgbaar in de webshop van St. Heartcry 

4 opmerkingen:

 1. Joh, ik herken het zo. Ik was ook zo perfectionistisch in sommige dingen. In het moederschap, huwelijk, geloof.
  En gek, je word er of een beetje hoogmoedig van (stiekempjes, als het lukt), of het trekt je in de put van moedeloosheid, dat mislukte gevoel, er nooit te komen..
  En allebei is het buiten Jezus.

  Het is zo'n heftige èn bevrijdende les om alleen van genade te leven. De waarheid maakt echt vrij.
  Liefs

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties worden erg gewaardeerd!