maandag 23 september 2013

Zeg het hen!

Ze keek me aan, met haar blauwe ogen, zo puur, oprecht, en zei: 'Ik hou van jou, mammie.'
Het halve paar sokken verstilde in mijn hand.
Waarom?, dacht ik. Waarom hou je van mij, op dit moment, hier en nu? Niets in mij gaf op dat ene moment aanleiding voor deze heerlijke woorden. Honing voor mijn ziel.

Ik knielde bij haar neer en nam haar in mijn armen. Wat kan een moeder anders doen, op zo'n moment?

En in dat heerlijke moment, tussen het wasgoed, en met de herrie van de wasmachine in mijn oren, besefte ik het opnieuw... Ze is kostbaar, zo kostbaar.


Een uur later, bouwde ze een toren, hoger dan zichzelf. En terwijl het blauwe blokje op het rode geduwd moest worden, pakte ik haar beet en fluisterde in haar oor: 'Ik hou van je, lieve schat.' Ze grijnsde, van oor tot oor, keek me aan, met haar meest ondeugende blik en zei: 'Wij zijn vriendjes hè?' Daarna bouwde ze onverstoorbaar verder.

Kinderen zijn kostbaar, zo kostbaar. Zeg het hen. Kroel met hen. Maak plezier met hen. Ze zijn het waard.

In Hem verbonden,

zaterdag 14 september 2013

Gods doel met je mislukkingen

Er zijn dagen waarin je struikelt, opstaat en weer verder gaat. Maar er zijn ook dagen waarin de mislukkingen je uit het veld lijken te slaan. Ze drukken je naar beneden en geven je het gevoel dat het nooit iets zal worden met je. Je hebt gefaald en zal dat blijven doen. Ontmoediging kan dan het gevolg zijn. Persoonlijk herken ik dit in mijn leven. Ik ben een perfectionist, wat ik me voorneem moet goed gaan, het liefst per direct. Als dit niet blijkt te lukken, kan dit me terneer drukken.
Zac Poonen schrijft een heel bemoedigend boekje hierover. Hij legt uit dat God een doel heeft met onze mislukkingen, namelijk dat we aan het einde komen van onszelf en bruikbaar worden voor God. Petrus verloochende de Heere Jezus, maar juist daardoor ontdekte hij dat hij het zelf niet kon, maar alles van Hem mocht en kon verwachten. Door Gods goedheid en barmhartigheid werd hij gebroken, hij toonde berouw en kon terugkeren tot God. De Heere was bezig in zijn leven het kaf van het koren te scheiden. Als dit in ons leven gebeurd zullen we nederiger worden en niet zo snel meer neerkijken op mensen die in zonden vallen. En daardoor zullen we bruikbaarder worden voor Hem!

Graag wil ik een voorbeeld uit het boek, dat ik zo mooi beeldend vond, met jullie delen:

'Ik wil iets zeggen over het woord: 'rechtvaardigen'. Het is een prachtig woord, een bevrijdend woord {Luk.18:14}. Kijk eens naar de bladzijden van een boek. Zie je dat op elke bladzijde de marge rechts is uitgevuld, net als de linker? In computertaal heeft dit - in het Engels: 'justification' oftewel uitlijnen! Hoewel het aantal letters van regel tot regen in aantal verschilt, toch lijnt de computer de marges uit. Als je nu iets op je computer schrijft zonder de functie 'justifying', zul je zien dat de rechter marge onregelmatig en niet kaarsrecht is. De computer vult de ruimte tussen twee woorden in elke regel uit, zodat elke zin er netjes uitziet en even lang als de andere {justified}. Zelfs al heb je 30 regels met een brokkelige marge geschreven, dan kun je de computer nog opdracht geven alles wat je hebt geschreven uit te lijnen {justify}.

Precies hetzelfde doet God met ons als Hij ons rechtvaardigt {justifies}. Misschien heb je van je leven een puinhoop gemaakt en eindigde elke dag van je leven met een brokkelige marge. Maar als je tot Christus komt, word je in één ogenblik door God gerechtvaardigd! Elke regel van je voorbije leven wordt recht gemaakt, alsof je niet één keer in je hele leven had gezondigd. Geen brokkelige marges meer, maar alles is perfect uitgelijnd. Verbazingwekkend toch? Wat de computer met onze bladzijden doet, doet God met de bladzijden van ons leven.'

Wanneer we falen... {en dat doen we!}, laten we niet moedeloos worden, maar direct naar God terugkeren en ons laten gebruiken tot Zijn eer!

In Hem verbonden,

Het boekje is nog verkrijgbaar in de webshop van St. Heartcry 

dinsdag 10 september 2013

5-Minuten-Rondje

In ons huis spelen altijd kleine kinderen die graag en vooral veel rommel maken. Ik hou zelf erg van een opgeruimd huis... Ik heb pas rust in mijn hoofd als het in huis netjes is. Daarom maak ik na het ontbijt, voor de lunch en voor het avondeten altijd een 5-minuten-rondje. Ik begin boven in het huis en aan elke ruimte besteed ik maximaal 5 minuten om op te ruimen. Als ik 's morgens de bovenverdieping opgeruimd en/of schoongemaakt heb, heb ik daar de 5 minuten per kamer niet eens nodig, tenzij ik bijvoorbeeld gelijk de was afhaal of gestreken was in de kast leg. Meestal is in een kwartier de boel weer leefbaar en ligt alle losse rommel op z'n plek. Na het eten hoef je dan alleen de rommel van het eten op te ruimen en kunnen de kinderen weer van vooraf aan beginnen :).

Zomaar een tip, misschien heb je er iets aan.

In Hem verbonden,

zondag 1 september 2013

Kirk Cameron over opvoeding

Kirk Cameron noemt opvoeden in dit korte filmpje 'de school waarin je leert te sterven aan jezelf, God leert liefhebben en anderen leert dienen'. Hij en zijn vrouw hebben 3 punten die ze voor ogen houden bij het opvoeden van hun 6 kinderen:

1. Wees zoals je wilt dat je kinderen zullen zijn.
2. Win het hart van je kinderen door tijd met hen door te brengen.
3. Onderwijs hen met het Woord van God.

Prachtig om te zien met hoeveel passie deze vader spreekt over opvoeden en zijn gezin:


In Hem verbonden,

Gezinsmoment - Vrucht van de Geest - Zachtmoedigheid

Dit keer kozen we ervoor om een keer met een kleine sketch te starten. Mijn man schonk wat drinken in en morste daarbij 'per ongeluk' op de grond. Ik reageerde niet zo zachtmoedig. De kinderen hadden wel door dat het in scene gezet was, dus ze zaten hard te grinniken. Toen ik vroeg aan de kinderen wat ze vonden van hoe ik reageerde zeiden ze dat het niet zo lief was. 'Oké, ik probeer het nog een keer,' zei ik. Opnieuw werd er drinken in geschonken, opnieuw werd er gemorst en dit keer reageerde ik bijzonder zachtmoedig :).

Hierna vertelde ik het verhaal uit Johannes 8 waarin de farizeeërs een overspelige vrouw bij de Heere Jezus brengen om te stenigen, waarop Jezus zegt: 'wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.' De kinderen waren erg geboeid en luisterden geconcentreerd, waardoor ik dankbaar was. De Heere Jezus is in dit verhaal zo'n voorbeeld van zachtmoedigheid! Hij keurt de zonde niet goed, maar is niet hard tegen deze vrouw. Ik was zelf opnieuw bijzonder geraakt door Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn goedheid...

Om 'zachtmoedigheid' nog iets duidelijker te maken legde ik koekje met en een zonder chocola op tafel, dit stelden opnieuw 2 harten voor, een gelovig en een ongelovig hart. Vervolgens zetten we de föhn aan en mochten de kinderen op de koekjes föhnen. Vervolgens mochten ze aan beide koekjes voelen. Het ene koekje was zacht geworden! Dat kwam door de Heilige Geest in het hart! Die zorgt ervoor dat we zachtmoedig worden.

Tot slot kregen de kinderen een tekening van een gezicht zonder ogen, neus en mond. Die mochten ze zelf tekenen en inkleuren en vervolgens een tong maken van een zacht pompoentje, omdat bij zachtmoedigheid ook hoort dat je op een zachte manier met mensen praat.

Ik ben erg benieuwd hoe jullie vorm geven aan 'huisgodsdienst'! Hebben jullie ook gezinsmomenten? Of nog leuke ideeën? Ik hoor ze graag, dus deel ze met ons!

In Hem verbonden,

Gezinsmoment - Vrucht van de Geest - Geloof

Door de vakantietijd kwam het er niet van om de gezinsmomenten te plaatsen. We zijn wel onverminderd doorgegaan. Inmiddels is het einde al in zicht van het thema 'de vrucht van de Geest'.

Het gezinsmoment over 'geloof' begonnen we met een 'magisch tekenbord'. Het tekenbord stelde ons hart voor en we benoemden allerlei zonden en zetten daarbij steeds een streep/kras op het bordje. Op een gegeven moment was het vol getekend. Toen kwam natuurlijk de vraag, hoe kunnen we van die zonde afkomen? Gelukkig wisten de kinderen het antwoord gelijk: door het bloed van de Heere Jezus! Inderdaad, door Zijn bloed! En op dat moment maakten we ook het bordje schoon.Hierna vertelden we het verhaal over de koperen slang. Een prachtig, beeldend verhaal waarbij je heel mooi de link kunt leggen naar het kruis.

Als verwerking maakten we een slang aan een draadje die we op hebben gehangen in huis. De slang draait heel mooi rond als er een beetje tocht in huis is of wanneer je ertegen blaast.


In Hem verbonden,