donderdag 30 mei 2013

Dagritmekaarten & beloningskaarten

Afgelopen week kwam ik op de site http://www.gratisbeloningskaart.nl/ terecht. Op deze site kun je allerlei beloningskaarten en dagritmekaarten gratis downloaden en printen. Voor onze gezinssituatie is lang niet alles bruikbaar, maar er staan ook een aantal leuke, handige kaarten op. Deze heb ik bijvoorbeeld klaar liggen om op te hangen bij ons thuis:


Voor losse pictogrammen, waarmee je zelf een dagritmekaart in elkaar kunt knutselen, kun je kijken op: http://www.sclera.be/nl/picto/overview

In Hem verbonden,

maandag 27 mei 2013

Gezinsmoment - Vrucht van de Geest

De komende weken willen we als gezin nadenken over 'de vrucht van de Geest'. Gisteren hebben we een start gemaakt. Ik vond het best lastig hoe we het moesten introduceren. Wat zouden ze wel/niet begrijpen?

We zijn gestart met een simpele appel. Waar komt deze vandaan? Wie liet de appel groeien? Dat wisten ze wel :). De Heere! Daarna hebben we verschillende vruchten opgenoemd die ook allemaal aan bomen e.d. groeien. We keken met elkaar naar de verschillende seizoenen van een vruchtboom. De link naar vruchten in de Bijbel was snel gelegd. We hebben met elkaar Galaten 5:22 gelezen: 'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'
Heel kort hebben we uitgelegd wie de Heilige Geest ook al weer is en hebben we bij elke vrucht een voorbeeld gegeven. Niet te uitgebreid want de komende weken komt elke vrucht afzonderlijk aan de orde.


Opa heeft in de tuin ook fruitbomen. We hebben met elkaar gepraat over wat er met de vruchten gebeurd als we ze veel te vroeg gaan plukken. Dan zijn ze niet lekker en moeten ze weggegooid worden. Vruchten kunnen alleen groeien aan de boom! Toen dit geland was, lazen we Johannes 15:5, waar staat: 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.'
We kunnen alleen vrucht dragen wanneer we in de Heere Jezus zijn!
Hierna hebben we met elkaar een grote boom geschilderd en vruchten gekleurd, waarop ik later de vruchten van de Geest heb geschreven. 
Het resultaat is erg mooi geworden. Hij hangt hier nu in de keuken te pronken en de kinderen zijn trots! Mooi vond ik opnieuw te zien hoe leerbaar kinderen zijn. Vanmorgen konden ze de vruchten {met wat hulp} al opzeggen. We onderschatten hen te vaak!


Ik kijk uit naar de rest van de gezinsmomenten rondom dit thema. Wordt vervolgd!

In Hem verbonden,

dinsdag 21 mei 2013

Laat Hem het doen

Voel je wel eens stress omdat je het allemaal zo goed wilt doen?
Je wilt een vrouw en moeder zijn naar Zijn hart. Je verlangt om op Hem te lijken, Zijn beeld gelijkvormig te worden. Je kijkt uit naar de vrucht van de Geest in je leven. Je doet je best een goede huisvrouw te zijn en je probeert tijd vrij te maken om je kinderen te onderwijzen. Allemaal goede dingen. Verlangens door Hem Zelf in ons hart gelegd.

Dank God voor deze verlangens! Maar... ga niet zelf aan de slag.

In Efeze 2 staat: 'Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.'

We worden gebouwd tot een woning van God. Niet om iets wat we zelf doen, maar omdat Hij het doet. Het bouwproces is nog niet af, maar is in volle gang om ons te maken tot Zijn tempel.

Wees niet gestrest. Laat Hem het doen!


In Hem verbonden,donderdag 16 mei 2013

Eerst problemen, nu tot zegen

Elzeline Hite heeft een zeer bemoedigend getuigenis. De Heere veranderde haar en redde haar huwelijk. Laat dit een bemoediging zijn voor jou en mij. Als het bij haar kon, kan Hij het nu ook doen bij jou en mij.

Helaas krijg ik het filmpje niet in dit blogbericht geplaatst, maar klik hier voor haar getuigenis!

Dat haar huwelijk en houding veranderd is, kun je prachtig horen in het mooie stukje onderwijs dat ze geeft in onderstaand filmpje.


Wees gezegend en wees tot een zegen!

In Hem verbonden,


zondag 12 mei 2013

Moederdag - Dag van toewijding

Al 2 weken zat het cadeautje verstopt in een schoenendoos. Een prachtige, zelfgemaakte vlinder. En vanmorgen mocht hij me er eindelijk mee verrassen. En verrast, dat was ik absoluut! Trots, dat ook. En ik voelde me de gezegendste onder de vrouwen :).

Het moederschap is prachtig. De Heere zegende ons toen Hij ons kinderen schonk. {Zie ook psalm 127}
En vanmorgen voelde ik die zegen heel tastbaar, in de vorm van een vlinder en de zelfgemaakte tekeningen.

Moederschap is een roeping. Ik besef het meer en meer. Kinderen zijn er niet om 'uit te besteden', maar om lief te hebben, te koesteren, te onderwijzen. Het kost energie. Het kost onze 'eigen' tijd, het kost ons onszelf.


Laat deze moederdag voor ons een dag zijn van {hernieuwde} toewijding. Aan onze kinderen, onze gezinnen. Maar bovenal aan Hem die ons het moederschap schonk. Hij verkoos jou en mij om de moeder van deze kinderen te zijn. En Hij maakt geen fouten! 

'Verkies de moeder te zijn, één in Hem, op de plek die Hij je heeft toevertrouwd.'

In Hem verbonden,


donderdag 9 mei 2013

Respect!

Wij vrouwen zijn doorgaans nogal 'snelle sprekers'. Nog voor je man uitgesproken is, denk je al te weten wat hij bedoeld en heb je het weerwoord al klaar. Gebruik daarbij een kille, respectloze toon en het hart van je man zal bevriezen. Afgelopen week ben ik hier opnieuw bij bepaald. De Heere liet me zien dat ik alleen op mezelf gericht ben wanneer ik zo reageer. Ik ben moe, zit er doorheen, de kinderen waren tegendraads, en dus mag ik opstandig zijn richting mijn man... Het is de toon die de muziek maakt.... En, zelfs zonder woorden kunnen we respectloos zijn door een blik, houding, gebaar of alleen maar door te zwijgen.

Hoe kunnen wij verwachten dat onze kinderen - wanneer we die ontvingen - respect leren, wanneer wij zelf het voorbeeld niet geven? Waarom zijn we verbaasd als zij brutaal zijn of traag om te gehoorzamen? Welk voorbeeld zullen onze dochters kopiëren wanneer ze zelf vrouwen en moeders zijn?

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. {Efeze 5:22}

Eén zinnetje uit Zijn Woord wat bij mij bij tijden de vraag oproept: 'Hoe dan, Heere? Ik worstel soms zo met mijn gevoelens...' Afgelopen week heb ik opnieuw geleerd wat een machtig wapen het gebed hierin is! Breng je gevoelens bij Hem! Werp alles aan Zijn voeten en vraag Hem je te reinigen en jou te vervullen met Zijn Heilige Geest, zodat je op de juiste manier kunt reageren, met liefde en respect. Strijd niet in eigen kracht met je tong en je gedachten, maar laat Hem het door jou heen doen!


Toch zal je soms situaties houden waarin je het oneens bent met je man. Bijvoorbeeld over de vakantiebestemming of de bedtijd van de kinderen. Hoe moet je hiermee omgaan? Hoe kun je dit bespreekbaar maken met je man op een juiste manier? Een aantal Bijbelteksten kunnen ons hierin helpen: 

1. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. {1 Petrus 3:1}

We moeten niet argumenteren, maar onze mannen winnen door ons godvruchtige leven.

2. Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers. 
{1 Tim. 5:1}

We moeten onze mannen niet scherp terecht wijzen, maar met respect een beroep op hem doen.

3. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. {1 Petr. 3:4}

4 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man {Efeze 5:33}

Laat je niet ontmoedigen wanneer je faalt. We zullen vallen... Maar, sta weer op en volg het verlangen van je hart, om een vrouw naar Gods hart te worden. Win het hart van je man. En dank God dat je het in Zijn kracht mag en kan doen.

In Hem verbonden,